Kari

BAKGRUND

Jag är same. Född i Stockholm av en samisk mor som vuxit upp vid den norska ishavskusten. Jag har sedan barndomen tillbringat många somrar i min mammas barndomshem och har starka minnen och band till kulturen både bland sjösamer och de renskötande samerna.

Jag arbetar som läkare och har i perioder tjänstgjort i norska sameland. Det var som vuxen jag insåg vidden av det förtryck som samerna utsatts för i hela Sápmi, dvs Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Samma förtryck utsätts alla urbefolkningar för där de främsta uttrycken är fördrivning från landområden, fråntagande av språk och värdighet.

Det finns flera politiska fora att diskutera och försöka påverka stater till förändring. Det finns ett nyvaknande intresse för musik från olika urfolk. Det finns en medvetenhet om identitet och tillhörighet.

Hur uttrycker man tillhörighet, identitet, släktskap och gemenskap? Jag har försökt. Jag är rotlös i min identitet som same i storstaden. Jag är rotlös i min identitet som same i Sápmi. Kanske är det rotlösheten jag förmedlar. Jag ser ut ur alla ansikten och jag ser in i alla ansikten. Utställningen är jag och vi och mormor.

Kari Hahn Lundström