Kiepja Lola Kiepja

KIEPJA

Kiepja var den sista schamanen i Selk´namstammen. Hon överlevde de vitas fördrivning och massaker på de indianer som levt i Eldslandet i över 10 000 år. Selk´nam och övriga indianstammar i Eldslandet blev utrotade på några decennier. De som inte dog i strider med de vita ockupanterna blev mördade, utsatta för masslakt eller dog i stora epidemier av sjukdomar som de vita förde med sig.

Kiepja dog 1966, 90 år gammal. Hon överlevde alla sina 12 barn. Hon var den sista Selk´nam som hade levt ett traditionellt liv och hade kunskaper om riterna, myterna och sångerna. Trots att hon lärt sig de vitas språk så föredrog hon att tala sitt modersmål. Hennes kunskaper hade hon fått av äldre släktingar och schamaner som behärskade riterna och ceremonierna.

De kunskaper vi idag har om de utrotade folken i Eldslandet bygger på bild- och textmaterial de vita samlat in, tolkat och förmedlat.